Xinghua Lianfu Food Co.,Ltd
Categories
Contact Us

Xinghua Lianfu Food Co.,Ltd

Address: Wangheng Economic Development Zone, Xinghua, Jiangsu, China

Tel: +86-523-83894339

Fax: +86-523-83894336

E-mail: qingzhengliu@jslianfu.com

Knowledge